Niedziela, 15.09.2019

Mielecki Uniwersytet Dziecięcy zaprasza dzieci z Mielca i powiatu!

  • 05.09.2019, 08:03
  • Artykuł partnera
Podziel się:
Mielecki Uniwersytet Dziecięcy zaprasza dzieci z Mielca i powiatu! Fot. Mielecki Uniwersytet Dziecięcy Rekrutacja do Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego
MUD istnieje już 6 lat i cieszy się nieustająco znakomitą opinią. Zapraszamy na nasz Uniwersytet dzieci z Mielca i powiatu mieleckiego urodzone w latach 2006-2011.

Zajęcia, wzorowane na wykładach i warsztatach akademickich, odbywają się w soboty, dwa razy w miesiącu i trwają ok. 2 godz. Rok akademicki MUD jest podzielony na dwa semestry - zimowy i letni. W poprzedniej odsłonie projektu nasi studenci wzięli udział w kilkunastu wykładach i warsztatach, które poszerzały wiedzę z wielu dziedzin wiedzy, m. in. z zakresu nauk przyrodniczych, psychologii, kultury, sztuki, fizyki, literatury, archeologii, geologii i astronomii. Podsumowaniem zajęć była wycieczka.   

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach od 9 do 16 września 2019 r.  

Zgłoszenia dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego  i przesłanie go w  podanych wyżej ramach czasowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Informacja o wpisaniu na listę studentów MUD zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego.

Harmonogram zajęć, regulamin Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego i wysokość opłaty semestralnej podawane są na stronie internetowej www.uniwersytetdzieci.mielec.pl.

Artykuł partnera

Pozostałe